Limingantie 31, 00560 Helsinki kontakti@jaripursiainen.fi 040-2515946

PSYKOTERAPIA

 

Sanan ”psykoterapia” alkulähde löytyy Antiikin Kreikan sanojen ”psykhe” ja ”therapeia” yhdistelmästä. Suomen kieleen käännettynä sanat saavat merkityksen ”henki, sielu” ja ”parantaminen, hoito”. Kyseessä on siis mielen ja sen terveyden hoito. Samalla kuitenkin ihmisyyden kokonaisuus huomioon ottaen.

Kyse on myös elämän ongelmien hoidosta. Ihmissuhteisiin liittyvien haasteiden selvittämistä, elämän kriisi- ja muutosvaiheiden läpikäymistä, elämänlaadun kohentamista ja mahdollisimman täysipainoisen elämän rakentamista.

Psykoterapia on myös etsimistä ja kehittämistä. Uudelleen muotoilua ja näkyväksi tekemistä. Tavalla tai toisella toipumiseen ja paranemiseen suuntaavaa työskentelyä. Jokainen terapiaprosessi on henkilökohtainen ja ainutkertainen matka.

Ratkaisukeskeisessä hengessä toteutuva psykoterapia on muutokseen ja tulevaan suuntaava prosessi. Yhteistyötä kohti parempaa, nykyhetkessä eläen ja tämän hetken voimavarojen kautta. Edistyksen ja poikkeuksien näkyviin tuomista, toivon herättämistä. Painopiste on ratkaisuissa, ongelmia kuitenkaan pelkäämättä.

Psykoterapia on mielenterveyden hoitamisen lisäksi mielestäni myös kehon hoitamista. Kehollamme on kyky aistia ja muistaa. Monilla vaikeuksilla on kehollinen ilmenemismuoto ja tämän kautta kehollinen näkökulma on psykoterapiassa myös keskeisessä asemassa.
 
Koen psykoterapian olevan myös itseen tutustumista. Siihen, mitä on nyt ja miten tähän hetkeen on kuljettu. Ja kaikkein tärkeimpänä, siihen mitä on mahdollista vielä olla.
 
Toteutan psykoterapiaa yksilöille, pareille ja perheille.